Hva kjennetegner en god entreprenør?

Alle nyetableringer starter med en idè og entreprenøren som gjennomfører den. Men hva kjennetegner en god entreprenør?

I 1942 beskrev Joseph A. Shumpeter en entreprenør som en endringsagent. En som ved å utnytte en oppfinnelse eller uprøvd teknologi produserer nye varer, eller gamle varer på nye måter. Shumpeter hevdet at endringsagenten reformerte og revolusjonerte produksjonsmønstre og fant nye måter å organisere på. Aasen & Amundsen (2011) beskriver Shumpeters entreprenør som innovatøren eller «våghalsen» som innoverer i møte med konkurranse og fallende markeder. Videre viser de til at begrepet gründer og entreprenør ikke har den eksakt samme betydningen. Begrepet gründer brukes ofte i Norge som betegnelse på et individ som på bakgrunn av en egenutviklet ide starter en bedrift. Begrepet entreprenør sees i et bredere perspektiv. For å tolke entreprenørskap som enkeltindivider med gode «entreprenøraktige» egenskaper er en svakhet som særlig ligger i måten vestlige kulturer forstår begrepet på. Van de Ven (1993) argumenterer for å se entreprenørskap som kollektive prosesser i likhet med innovasjon.

Wickham (2006) hevder på sin side at det ikke finnes bevis for at entreprenører har en spesiell type personlighet. Han hevder at entreprenørskap er en lederstil og fastslår at entreprenører er ledere som tar entreprenørielle beslutninger. Han hevder at for å lykkes med entreprenørskap avhenger dette av personlig innsats, kunnskap og praksis og beskriver videre følgende tre ulike måter å se en entreprenør på:

  • En leder som handler
  • En agent for økonomisk forandring
  • Et individ

I dette ligger det at entreprenørskap ikke har økonomiske aspekter knyttet til seg alene, men også sosiale. Entreprenøren som individ handler og eksisterer i en sosial kontekst og karakteriseres av sine handlinger og tilnærming til virksomhetens verdiskaping. Wickham beskriver at for å skille en entreprenør fra en leder er man nødt til å se på hva han/hun leder, hvordan han/hun leder og hans/hennes effektivitet som leder. “After all, the entrepreneur is a manager”

Hva kjennetegner en god entreprenør?

Gjennom forskning på et hundretalls suksessrike entreprenører med fokus på hvordan disse jobber, har Amar Bhide (2000) avdekket noen fellestrekk. To sentrale spørsmål i hans forskning er: Hva skal til for å lykkes- og hva kjennetegner en god entreprenør?

Bhide har funnet at etableringer som er gjennomført med ydmykhet og improvisasjon oftere lykkes. De har lite å tape og mye å vinne. Nøysom planlegging og høy grad av risikokapital er i følge Bhides studie uvanlig. Han argumenterer for at det er viktigere å takle usikkerhet og ha gode salgsevner enn å være fremsynt, lage avtaler eller rekruttere høyt kvalifiserte medarbeidere. Og de fleste blandt de suksessfulle entreprenørene Bhide har studert, mener suksessen kommer av god forvaltning av ordinære ideer. Han har videre funnet at turbulente markeder er en fordel for omstillingsdyktige entreprenører som evner å dra nytte av usikre situasjoner. En avgjørende kvalitet hos entreprenøren er evnen til å endre taktikk og produkter i tråd med markedets behov- og ikke miste selvtillit eller får panikk når de presses. Entreprenørens egenskaper i form av risikovillighet, hyperaktivitet, administrative evner og ambisjoner er sekundære egenskaper i følge Bhide.

Og for mange entreprenører er det selve skapelsesprosessen og ikke det endelige målet som er det aller viktigste. Wickham beskriver det slik:

”In order to understand entrepreneurial motivation it is essential to recognize that, for many entrepreneurs, what matters is not the final destination of the business they build up, but the journey – the process of creating business.”

 

 

 

 

 

 

 

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s