De som beveger verden

Hands touching a globe
Verden i dag er i konstant endring. Aldri før har gode endringsledere vært mer verdifulle, aldri før har behovet for innovasjon vært større. Selv om Norge utmerker seg på mange områder, vil nyetableringer være avgjørende for videre vekst og utvikling.

Det henger tunge skyer over verdensøkonomien. I Norge er vi mer avhengig av internasjonal handel enn mange andre land, og våre interesser i en stadig mer globalisert verden må ivaretas. I Dagens Næringsliv leser jeg at Norge opplever den høyeste arbeidsledigheten siden desember 2005 og at mektige aktører begynner å vakle. Det finnes dog alltid et lys i mørket. Entreprenører har i alle tider sprunget ut av kriser og beveger verden ved å finne nye og bedre løsninger. Ofte vil store bedrifter være redde for å investere i utrygge tider, mens en liten gründer kanskje vil satse. Kanskje er det nettopp entreprenørene som kan skape arbeidsplasser når man trenger dem mest?

Store innovative selskaper er ofte ikke selv innovatører- for også her kommer entreprenørene til nytte. Med fokus på forretningsmodellering setter bedriftene innovasjoner og idéer i system, og på denne måten lykkes. Fem av de mest vellykkede bedriftene i Danmark, blant annet Jysk og Lego, er videreutviklinger av idéer andre opprinnelig har hatt, og ofte er disse entreprenører og innovatører. Skiller deres personlighet seg fra andres, eller kan hvem som helst lære entreprenørskap?

Rapporter om gründervirksomhet i Norge peker mot at nordmenn ofte foretrekker å være ansatt fremfor å starte sin egen bedrift. Høye lønninger og lav arbeidsledighet kan være en del av årsaksforklaringen. Norge har aldri vært en nasjon med sterk gründerkultur. Vi ligger lavt i forhold til andre nordiske land både hva angår oppstart og vekst, selv på tross av lave byrder og gode finansieringsordninger. De siste årene har stadig flere tiltak rettet mot nyskaping sett dagens lys. Gründerskolen er et prisvinnende studieprogram med hensikt å fremme innovasjon og forretningsutvikling. Ungt Entreprenørskap vil stimulere skaperglede i skolen og være et dynamisk møtepunkt mellom skole og næringsliv. Man kan ta både bachelor- og mastergrad i entreprenørskap og innovasjon. Det ligger med andre ord til rette for at man vil se mer nyskaping i Norge fremover.

På den annen side vil mange hevde at entreprenørskap ikke kan læres. At en viss personlighetstype knyttes til entreprenørene, og at dette er avgjørende i forhold til om de vil lykkes. Som eksempel vil jeg nevne Virgin-gründer Richard Branson som hevder han til tider går imot bransjeekspertenes råd og heller følger sine instinkter.

En annen, kanskje bedre tilnærming er å se på hvilke faktorer som motiverer entreprenøren. Uansett årsak vil avgjørelsen være personlig. Evnen til å tenke nytt og se muligheter er noe man ofte finner hos en gründer, men den avgjørende faktoren, er kanskje hans evne til å handle. For kanskje er det slik at ingen gode finansieringsordninger, reguleringer eller rammebetingelser vil være sterke nok til å påvirke i særlig grad. Kanskje er helt personlige faktorer avgjørende. At en sann gründer vil finne en vei uansett? Mange vil imidlertid hevde at motivasjon og drivkraft alene ikke er nok. Graden av kunnskap og innsikt i dagens konkurranseutsatte markeder vil kanskje være det som skiller de som lykkes fra de som ikke gjør det.

Det er med andre ord viktig at det legges til rette for mennesker som ønsker å skape og utvikle både egne og andres bedrifter. For å kunne fornye sin konkurransekraft i stadig mer utsatte markeder trenger næringslivet innovatørene og entreprenørene. I tidligere tider var det i hovedsak kriser som fremmet nyskaping, men i 2013 er innovasjon nødvendig for å overleve. Innsatsen som blir lagt i å fremme innovasjon vil kanskje være avgjørende for hvordan vi vil komme til å lykkes. Det finnes ingen forskning som har klart å finne sammenheng mellom personlighet og suksess som entreprenør. Det kan bety at tiltak som motiverer og inspirerer vil kunne føre til en sterkere gründerkultur i Norge. Det er derfor viktig å rette fokus mot hvordan man på best mulig måte kan dra nytte av alle de gode ideene den oppvoksende generasjonen vil tilby oss.

Alt som er skapt startet med en ide, og menneskene som klarte å gjennomføre den. Kanskje det er nettopp hvordan vi utnytter idéene som vil gi oss en bærekraftig utvikling og en sterk posisjon i det globale markedet nå og i fremtiden.

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s